Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fyzikální konstanty

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Tabulka

Veličina Symbol Hodnota (SI) Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstanta m_u, u , amu\, 1,660 538 86(28) × 10-27 kg -
Avogadrova konstanta N_A, L \, 6,022 1415(10) × 1023 mol−1 -
Bohrův magneton \mu_B = e \hbar / 2 m_e 9,274 015 4(31) × 10-24 J T-1 -
Bohrův poloměr atomu a_0 = \alpha / 4 \pi R_\infin \, 0,              529 177 2108         529 177 2108(18) × 10-10 m -
Boltzmannova konstanta k = R / N_A \, 1,380 6505(24) × 10-23 J·K-1 8,617 342(15) × 10-5 eV K-1
Coulombova konstanta \kappa = 1 / 4\pi\epsilon_0 \, 8,              987 742 438         987 742 438 × 109 N·m2C-2 (=kgm3s−4A−2)* -
Elementární náboj e \, 1,602 176 53(14) × 10-19 C -
Faradayova konstanta F = N_A e \, 96 485,3383(83) C·mol-1 -
Gravitační konstanta G \, 6,6742(10) × 10-11m3·kg-1·s-2 -
Hubbleova konstanta H_0\, - 72 km s-1 Mpc-1
Impedance vakua Z_0 = \mu_0 c \, 376,730 313 461 m2·kg·s−3·A−2 (= Ω)* -
Jaderný magneton \mu_N \, 5,050 786 6(17) × 10-27 J T-1 -
Klidová energie elektronu m_e c^2 \, - 0,511 MeV
Klidová energie neutronu  m_n c^2 \, - 939,550 MeV
Klidová energie protonu m_p c^2 \, - 938,256 MeV
Klidová hmotnost elektronu m_e \, 9,109 381 88(72)×10-31 kg 0,511 MeVc−2
Klidová hmotnost neutronu m_n \, 1,674 927 16(13)×10-27 kg 939,550 MeVc−2
Klidová hmotnost protonu m_p \, 1,672 621 58(13)×10-27 kg 938,256 MeVc−2
Konstanta hustoty záření \alpha\, 7,5646 × 10−16 J m−3 K−4 × 10−15 erg cm−3 K−4
Konstanta jemné struktury \alpha = \mu_0 e^2 c / (2 h) = e^2 / (4 \pi \epsilon_0 \hbar c) \, 7,              297 352 533         297 352 533(27) × 10-3 -
1 / \alpha\, 137,035 999 11(46) -
Molární plynová konstanta R \, 8,314 472(15) J·K-1·mol-1 -
Permeabilita vakua  \mu_0 \, 4π × 10-7 N·A-2 = 1,2566 370 614 × 10-6 N·A-2* -
Permitivita vakua \epsilon_0 = 1 / ( \mu_0 c^2 )\, 8,              854 187 817         854 187 817 × 10-12F·m-1* -
Planckův čas t_\mathrm{p} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}\, 5,391 21 × 10-44 s -
Planckova délka l_\mathrm{p} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \, 1,616 24 × 10-35 m -
Planckova energie E_\mathrm{p} = m_\mathrm{p} \cdot c^2 = \sqrt{\hbar c^5 \over G} 1,956 1 × 109 J 1,220 90 × 1019 GeV
Planckova hmotnost m_\mathrm{p} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}\, 2,176 45 × 10-8 kg -
Planckova hustota \rho_\mathrm{p} = {m_\mathrm{p} \over l_\mathrm{p}^3} = {c^5 \over \hbar G^2} 5,155 00 × 1096 kg m-3 -
Planckova konstanta h \, 6,626 0693(11) × 10-34 J·s -
Planckova plocha A_\mathrm{p} = l_\mathrm{p}^2 = {\hbar G \over c^3} 2,612 23 × 10-70 m2 -
Planckova teplota T_\mathrm{p} = {E_\mathrm{p} \over k_{\rm B}} = {1 \over k_{\rm B}} \cdot \sqrt{\hbar c^5 \over G} 1,416 79 × 1032 K -
Redukovaná planckova konstanta \hbar = h / (2 \pi) 1,054 571 68(18) × 10-34 J·s -
Rychlost světla ve vakuu c \, 299 792 458 m·s-1* -
Stefan-Boltzmannova konstanta \sigma \, 5,670 400(40) × 10-8 W m-2 K-4 × 10−5erg cm−2 K−4 s−1
Tíhové zrychlení (na Zemi) g 9,806 65 m s-2 -
von Klitzingova konstanta RK 25 812, 807 557(18) Ω -